สินค้า/งานผลิต เฟอร์นิเจอร์ โซฟา ให้กับ โรงพยาบาล เครือ BDMS เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลกรุงเทพ วิตามิน ซี Vitamin c Cgelthailand

สินค้า / งานผลิต เฟอร์นิเจอร์ โซฟา ให้กับ โรงพยาบาล เครือ BDMS เช่น โรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลกรุงเทพ